Obrazec za izdelavo NEZGODNO ZAVAROVANJE

Izpolnite naslednje podatke o ZAVAROVALCU (sklenitelj in plačnik zavarovanja).

Izpolnite naslednje podatke o ZAVAROVANCU (zavarovana oseba). - Izpolnite samo v primeru, če zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba!
Upravičenec v primeru smrti (izberi): zakoniti dedič(i)
Upravičenec v primeru nezgode (izberi): zakoniti dedič(i)
OPOMBE:

Kritje ne velja za poklice: športnik, vojak, častnik, gasilec, policist, rudar, kamnosek, delavec v kamnolomu, miner, krovec, dimnikar, čistilec oz. delavec na visokih gradnjah.

USTREZNO IZPOLNITE NASLEDNJA VPRAŠANJA.
IZBERITE ŽELENA KRITJA:
PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA PRIPRAVO INFORMATIVNEGA IZRAČUNA

Soglašam, da BREZAVITA , Danijel Brezić s.p. obdeluje osebne podatke, posredovane s tem obrazcem, za namene priprave informativnega izračuna (obkrožite):

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je BREZAVITA, Danijel Brezić s.p., Kajuhova 7, 3000 Celje. Osebni podatki, ki jih posredujete z izpolnitvijo tega obrazca se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, kar je v skladu s točko a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredba o varstvu podatkov. Osebni podatki se hranijo dokler je potrebno za uresničevanje namena, zaradi katerega se obdelujejo oziroma do vašega preklica. Upravljavec v zvezi z osebnimi podatki ne sprejema avtomatiziranih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter jih ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije. V zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko pri upravljavcu zahtevate njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave. Pravico imate tudi do ugovora obdelavi in do prenosljivosti podatkov. Vse zahteve lahko pošljete na naslov BREZAVITA, Danijel Brezić s.p., Kajuhova 7, 3000 Celje . Poleg tega lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu, in sicer po pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov gp.ip@ip-rs.si ali po telefonu na številko 012309730.

Zavarovanec s svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z navedenimi zavarovalnimi pogoji in potrjujem izdelavo informativnega izračuna. Izjavljam, da so vsi podatki popolni in resnični.
Če je zavarovanec mlajši od 14 let, podpiše zavarovalno polico v njegovem imenu starš ali zakoniti skrbnik*. Za osebe stare 14 let in več, vendar mlajše od 18 let, je potreben poleg podpisa zavarovanca tudi podpis starša ali zakonitega skrbnika.
it_ITItalian